Archiwum kategorii: Aktualności

Warunki turystyki przyjaznej środowisku

Każdy przyjazny środowisku turysta i organizator wypoczynku powinien: stale pamiętać o określonej przez nauki przyrodnicze wrażliwości poszczególnych gatunków, siedlisk, ekosystemów; postępować zgodnie z prawem ochrony przyrody (respektować zakazy i nakazy).

Organizatorów wypoczynku powinny obowiązywać dodatkowe, niezwykle ważne warunki. Minimum to organizowanie turystyki:

– dla ludzi o specjalnych zainteresowaniach kontaktem z przyrodą, ponadprzeciętnym poziomie świadomości ekologicznej (im jest on wyższy, tym większa jest gwarancja, że negatywne oddziaływanie turystyki na przyrodę będzie słabsze);

– przez ludzi:

» znających upodobania przyrodnicze gości; » znających przyrodę okolicy oraz wymogi ochrony środowiska (i stosujących się do nich);

» zdających sobie sprawę z negatywnych skutków antropopresji;

» umiejętnie przekazujących swą wiedzę gościom o niższej świadomości ekologicznej, a równocześnie czerpiących wiedzę od gości o świadomości na wyższym poziomie;

– w obiektach wyposażonych w urządzenia służące ochronie środowiska (im lepsze jest to wyposażenie, tym mniej szkodliwe będzie oddziaływanie turystów).

 

Można zadać pytanie: Czy rację mają kwaterodawcy i samorządy gminne deklarujące, że turystyka wiejska w sposób oczywisty jest przyjazna środowisku?

 

Rozwój turystyki przyjaznej przyrodzie wymaga:

– przełamania oporu kadr i instytucji ochrony przyrody w sprawie zwiększania dostępności dopuszczalnych form turystycznego użytkowania terenów cennych przyrodniczo;

– zachęcenia kwaterodawców i gestorów pozostałej bazy noclegowej na terenach wiejskich do organizowania ekoturystyki;

– wyszkolenia odpowiedniej liczby wykwalifikowanych przewodników turystyki przyrodniczej i interpretatorów przyrody oraz stworzenia systemu ich zatrudnienia w sieci instytucji obsługujących ekoturystykę danego regionu (w biurach podróży, regionalnych organizacjach turystycznych i liniach lotniczych, parkach narodowych i krajobrazowych, organizacjach statutowo zajmujących się turystyką);

– uzupełnienia bazy hotelarskiej w pobliżu najczęściej odwiedzanych obiektów przyrodniczych;

– rozwinięcia infrastruktury obiektów i urządzeń wspomagających regulację ruchu turystycznego, takich jak: parkingi, pola namiotowe, sieć dróg wolnej penetracji zwiedzanego terenu, wieże widokowe, miejsca postojowe i ścieżki edukacyjne;

– przeciwdziałania zatraceniu cech regionalnych w budownictwie, zieleni przydomowej, żywieniu, ubiorach i innych przejawach stylu życia mieszkańców;

– zmiany wizerunku Polski jako obszaru o zaniedbaniach w ochronie środowiska na rzecz ekopromocji gospodarki kraju i jego walorów naturalnych;

– rozwinięcia ukierunkowanej na źródłowe rynki ruchu ekoturystycznego reklamy i promocji obszarów mniej znanych a wartościowych przyrodniczo;

– rozwinięcia pozasezonowej turystyki na pozawakacyjne pory roku;

– pokonania trudności finansowych.

 

Artykuł powstał w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.

Agroturystyka Bioróżorodności

W dniu 24 września zorganizowany został warsztat internetowy pt. Agroturystyka Bioróżnorodności.

Szkolenie dotyczyło organizowania turystyki w otoczeniu obszarów przyrodniczo cennych, z poszanowaniem ochrony środowiska naturalnego, tradycji regionu i naturalnego trybu życia mieszkańców.

Warsztat skupiał się także na kreowaniu agroturystycznej eko marki, która zaczyna stawać się popularna, a moda na ekoturystykę zaczyna być coraz bardziej powszechna.

Szkolenie można obejrzeć tutaj >>> OBEJRZYJ SZKOLENIE

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.

Pobierz publikacje projektu

Turystyka przyrodnicza to powrót do kontaktu z naturą, a także możliwość aktywności
fizycznej i wszechstronnego pobudzania zmysłów. Wywiera drogocenny kojący wpływ na
nasze zdrowie psychiczne i wspiera odporność. Jest to tym bardziej cenne, jeśli zważymy na fakt, że turystyka przyrodnicza jest uprawiana w tak trudnych czasach jakie mamy obecnie. Dzięki niej, zbawienny kontakt z naturą otwiera nasz umysł na zrozumienie wagi zrównoważonego podejścia do otoczenia i nas samych.

Turystyka przyrodnicza to także ciekawy sposób poznawania regionów poprzez agroturystykę lub turystykę wiejską. To miejsce okrywania rodzimej historii, krajobrazu, świata zwierząt i roślin, często unikatowych w skali Europy. Dzięki turystyce poznajmy kraj z całym jego bogactwem. To właśnie tu możemy zobaczyć, jak przyroda wpływała i może wpływać na jakość życia, a zwłaszcza na jakość wypoczywania. I w tym kontekście najdobitniej widać, jak przyroda stanowiła i wciąż stanowi tło wydarzeń, jest świadkiem historii danych terenów oraz zmian zachodzących w społecznościach mieszkujących w danym miejscu na przestrzeni wieków.

Turystyka przyrodnicza to nie tylko poznawanie natury, ale w wydaniu agroturystyki i turystyki wiejskiej – zrozumienie czym przyroda była i jaką rolę pełni współcześnie. To także poznawanie jej wymiaru praktycznego: jak należy z niej korzystać przy głębokim rozumieniu niepowtarzalności jej natury oraz potrzeby jej ochrony i przykładania wagi do pozostawienia jej jako cennego zasobu dla przyszłych pokoleń.

Poniżej do pobrania dwa przewodniki w których pragniemy przedstawić przede wszystkim odpowiedzialny i edukacyjny sposób na delektowanie się przyrodą podczas wyjazdu turystycznego. Sprawdzone i rekomendowane przez naszych specjalistów miejsca oraz aktywności pomogą zapoznać się w ciekawy sposób ze zwyczajami, regionem, przyrodą i krajobrazem Województwa Podkarpackiego oraz Lubuskiego.

Pobierz przewodnik po Województwie Podkarpackim

Pobierz przewodnik po Województwie Lubuskim

 

Internetowa wystawa „Blisko natury”

W związku z szalejącą w Europie i na świecie epidemią koronawirusa Covid-19, chcemy w sposób zdalny zaprezentować Wam rozszerzoną wersję zdalnej wystawy fotograficznej w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury”. Fotografie powstały w ramach warsztatów przeprowadzonych w projekcie, a ich autorami są uczestnicy. Zachęcamy do obejrzenia, skomentowania i zadawania pytań, jeśli takie się pojawią.

Wystawa powstała w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.

 

Wystawa fotografii przyrodniczej „W sieci natury”

W ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” powstał cykl fotografii przyrodniczych który prezentowany jest w różnych miejscach kraju. Poniżej przedstawiamy kilka fotografii z wernisaży które miały miejsce w Cieszanowie, Chutorze-Gorajcu, Dobrej oraz Tarnobrzegu.

Wystawa została zorganizowana w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.

Warsztaty Interpretatorów przyrody w Baranowie Sandomierskim

W dniach 23-25 listopada 2018 roku odbył się warsztat interpretatorów przyrody w Baranowie Sandomierskim. Prowadzony był przez przyrodników z Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000.

W pierwszym dniu warsztatu odbył się spacer po parku zamkowym w Baranowie Sandomierskim. Uczestnicy spotkania zapoznali się z zagadnieniami istotne dla organizatora i przewodnika wycieczki, warsztaty dotyczące umiejętności miękkich związanych z zawodową interpretacją przyrody.

Następnie uczestnicy udali się na zwiedzanie ekspozycji Regionalnego Centrum Promocji
Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły w Tarnobrzegu. Działalność Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły w Tarnobrzegu posłużył jako przykład promocyjnego wykorzystania walorów przyrodniczych regionu.

Drugiego dnia warsztatów odbył się objazd autokarem. Uczestnicy zostali zabrani na „Szlak Pomników Przyrody”, są to wiekowe drzewa rosnące na terenie gminy Baranów Sandomierski, które tworzą kolejne przystanki ścieżki rowerowej pn. „Szlakiem Pomników Przyrody”, 6 przystanków). Jeziórko, czyli teren zdegradowany, poprzemysłowy, który został zrekultywowany i odradzający się. Dziś jest to miejsce do aktywnego wypoczynku i obserwacji przyrody. Jezioro Tarnobrzeskie to zbiornik wodny utworzony w miejscu dawnej kopalni siarki poprzez zalanie wodą z pobliskiej Wisły wyrobiska górniczego.

Ostatniego dnia odbyło się szkolenie marketingowe, na którym uczestnicy dowiedzieli się o zasadach promowania gospodarstwa w social mediach.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.

„Blisko Ludzi – Blisko Natury” – Cieszanów Rock Festiwal

W dniach 16-19 sierpnia 2018 razem z prowadzonym przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju projektem odwiedziliśmy uczestników Cieszanów Rock Festiwal.

Festiwal to nie tylko ogromna impreza muzyczna, ale również miejsce spotkań ludzi wszystkich pokoleń, oraz wspaniała strefa edukacyjna.

W pobliżu głównego namiotowego pola festiwalowego, zostało zorganizowane Miasteczko NGO, które było miejscem spotkań i warsztatów z ludźmi ze środowiska nauki i kultury.

W pobliskim spichlerzu została zorganizowana specjalna strefa dla projektu „Agroturystyka w sieci natury”, można było tam obejrzeć wystawę fotograficzną „W sieci natury” filmy edukacyjne przygotowane przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju, spotkać się z autorami zdjęć i porozmawiać o fotografii przyrodniczej.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.

 

Letnie spotkanie z łąką

W dniu 07 lipca 2018 w Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach odbyło się Letnie spotkanie z łąką, w trakcie którego uczestnicy zapoznali się z niezwykłym ekosystemem łąki, będącym miejscem życia ogromnej liczby gatunków roślin i zwierząt.

Spotkanie rozpoczęło się wycieczką terenową. Uczestnicy spotkania zapoznali się z pojęciem murawy kserotermicznej oraz o sposobach i przyczynach jej ochrony. jednocześnie zostali zapoznani z rzadkimi i pospolitymi gatunkami roślin i ziół, które są jadalne.

Następnie odbyły się warsztaty botaniczno-plastyczno-etnologiczne. Podczas zajęć uczestnicy wykonywali zabawki z sitowia, pająków i łańcuchów słomianych, palmy, plecionkarstwo i wiele innych. Uczestnicy dowiedzieli się również z jakich roślin się plecie i dlaczego.

Spotkanie zakończone zostało krótkim wykładem na temat mikroorganizmów żyjących w ogrodzie i w kuchni, oraz wspólnym gotowaniem przy ognisku.

Wytrwali uczestnicy mogli uczestniczyć w wieczornym powrocie stada kóz i owiec, oraz zdegustować świeżego mleka.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.

 

Broszura „Natura 2000- ABC dla turystyki”

W ramach projektu Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 wydano broszurę „Natura 2000- ABC dla turystyki”. Jest to broszura dla  osób, które chcą lub prowadzą turystykę  na terenach Natura 2000.

W broszurze dowiedzą się Państwo o:

  • obszarach Natura 2000 w Polsce i zarządzaniu nimi
  • jak zorganizować  zrównoważoną turystykę na terenach Natura 2000 (prawne aspekty, planowanie, współpraca z innymi podmiotami, promocja oferty, dobre praktyki)Broszura do pobrania  poniżej:
    Natura 2000 a turystyka

 

Wypoczynek Blisko Natury – przewodniki turystyki przyrodniczej

Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikami turystyki przyjaznej naturze „Wypoczynek Blisko Natury” ukazującymi najciekawsze atrakcje przyrodnicze w Polsce oraz  przedstawiające oferty turystyki przyrodniczej.

 Przewodniki  do pobrania znajdują się poniżej:

  1. Przewodnik makroregionu północnego (województwa: zachodniopomorskie, pomorskie)

http://natura2000.org.pl/wp-content/uploads/2016/02/Polnoc.pdf

  1. Przewodnik makroregionu północno-wschodniego (województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie)

http://natura2000.org.pl/wp-content/uploads/2016/02/Polnocny_wschod.pdf

  1. Folder makroregionu środkowo-zachodniego (województwa: wielkopolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie)

http://natura2000.org.pl/wp-content/uploads/2016/02/srodkowy_zachod2_.pdf

  1. Przewodnik makroregionu środkowo-wschodniego (województwa: lubelskie, mazowieckie, północna część świętokrzyskiego)

http://natura2000.org.pl/wp-content/uploads/2016/02/Srodkowy_wschod.pdf

  1. Przewodnik makroregionu południowo-zachodniego (województwa: dolnośląskie, opolskie, zachodnia część śląskiego)

http://natura2000.org.pl/wp-content/uploads/2016/01/Dolny_Slask_poludniowy_zachod.pdf

  1. Przewodnik makroregionu południowo- wschodniego (województwa: wschodnia część śląskiego, małopolskie, podkarpackie, południowa część świętokrzyskiego)

http://natura2000.org.pl/wp-content/uploads/2016/01/Poludniowy_wschod.popr_.19.01.16.pdf